Divine Word Missionaries

Breaking News


Info & News

from the Generalate

from the Provinces


Back to

GC XVI Index

Members' Area

Site Map

Home


General Chapter XVI-2006
EVENTS

O. Antonio M. Pernia ponownie wybrany
Przełożonym Generalnym SVD

dniu dzisiejszym (piątek, 23 czerwca 2006 r.) Przełożonym Generalnym Zgromadzenia Słowa Bożego na drugą 6-letnią kadencję został wybrany o. Antonio M. Pernia.

O. Pernia urodził się 2 stycznia 1949 r. w mieście Tagbilaran, Bohol – Filipiny. Jest ósmym z dziewięciorga dzieci doktora Juana C. Pernia i Petry del Mar. Wykształcenie podstawowe zdobył w Szkole Ducha Świętego prowadzonej przez siostry SSpS w Tagbilaran. W 1961 r. wstąpił do niższego seminarium SVD w Cebu, by ostatecznie trafić do Misyjnego Seminarium Chrystusa Króla w Quezon, Manila.

W 1967 r. wstąpił do nowicjatu przy Seminarium Słowa Bożego w Tagaytay a dwa lata później złożył pierwsze śluby zakonne. W 1971 r. zdobył stopień magistra z filozofii, śluby wieczyste złożył w 1975 r. a święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 5 września 1975 r.

Po święceniach uczył filozofii w Seminarium Słowa Bożego w Tagaytay. W 1978 r. został wysłany do Rzymu na dalsze studia uwieńczone w 1980 r. licencjatem z teologii fundamentalnej na Uniwersytecie Gregoriańskim. Następnie został skierowany do Regionalnego Wyższego Seminarium w Davao, gdzie pełnił funkcje dyrektora studiów, wicerektora i rektora (1984-85).

W 1985 r. powrócił do Rzymu i dwa lata później obronił doktorat z teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim. Temat jego pracy dotyczył zagadnienia Królestwa Bożego w teologii wyzwolenia G. Gutierreza, L. Boffa i J.L. Segundo. Po powrocie na Filipiny po skończonych studiach uczył przez rok w Seminarium Słowa Bożego w Tagaytay (1988-89), by później ponownie objąć stanowisko rektora w Regionalnym Wyższym Seminarium w Davao (1989-93).

O. Pernia w latach 1982-85 był członkiem Rady Prowincjalnej Południowej Prowincji Filipin (PHS) a w latach 1990-93 pełnił urząd wiceprowincjała. Był delegatem prowincji na XII Kapitułę Generalną (1982), był członkiem komisji przygotowującej XIII Kapitułę Generalną (1988) i w lutym 1992 r. został wybrany koordynatorem Strefy Azja-Pacyfik (ASPAC). W styczniu 1993 r. został wybrany Przełożonym Prowincjalnym PHS. Podczas Kapituły Generalnej w 1994 r. został wybrany na stanowisko Wiceprzełożonego Generalnego SVD.

W czasie XV Kapituły Generalnej (2000 r.) został wybrany X Przełożonym Generalnym Zgromadzenia na 6-letnia kadencję a obecna XVI Kapituła Generalna wybrała go ponownie na kolejną 6-letnią kadencję.


O. Konrad Keler ponownie wybrany
Wiceprzełożonym Generalnym

. Keler urodził się 4 listopada 1948 r. w Syryni (Polska) jako młodszy z dwóch synów Karola i Wiktorii.

Do szkoły podstawowej chodził w rodzinnej miejscowości Syrynia, a szkołę średnią ukończył w Wodzisławiu Śląskim. W 1966 r. wstąpił do SVD, nowicjat, studia filozoficzne i teologiczne odbył seminarium w Pieniężnie. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1968 r. a śluby wieczyste 8 września 1972 r. Święcenie kapłański przyjął w Syryni 6 maja 1973 r.

W latach 1973 – 78 studiował w Rzymie teologię dogmatyczną, co uwieńczył doktoratem na temat: “Il Valore della Soterologia e Cristologia Atea di Milan Machovec” (Znaczenie ateistycznej soteriologii i chrystologii Milana Mechoveca). Następnie powrócił do Polski, gdzie wykładał teologię i pracował w administracji. W latach 1979 – 81 był wicerektorem w naszym seminarium w Pieniężnie. W latach 1981 – 86 sprawował urząd wiceprowincjała, a następnie do 1992 r. – prowincjała Polskiej Prowincji SVD. Następnie odbył rok szabatowy, przebywając na Filipinach w Athenaeum de Manila.

O. Keler był członkiem głównego komitetu przygotowującego Synod Narodowy Kościoła w Polsce. W latach 1992-94 był członkiem Komisji Misyjnej przy Episkopacie Polski. Przez trzy lata należał do Konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych w Polsce.

Podczas XIV Kapituły Generalnej w 1994 r. został wybrany na członka Rady Generalnej. W czasie Kapituły Generalnej w 2000 r. został ponownie wybrany do Rady Generalnej, ale tym razem jako wicegenerał. Podczas obecnej Kapituły Generalnej wybrano na urząd wicegenerała na kolejną sześcioletnią kadencję.


Radcy Generalni SVD
(2006-2012)

O. Robert Kisala (Admonitor Generalny)

. Robert urodził się 12 marca 1957 roku w Chicago, Illinois, w rodzinie Johna Kisala i Mary Conroy. Miał dwóch braci – Johna i nieżyjącego już Thomasa.

Po skończeniu szkoły podstawowej St. Francis w Chicago, Robert rozpoczął naukę w Seminarium Słowa Bożego w East Troy w roku 1971. W 1980 roku wstąpił do nowicjatu w Bay St. Louis i rok później złożył pierwsze śluby zakonne. Śluby wieczyste złożył w 1984 roku. Filozofię studiował w Epworth a teologię w Chicago. Święcenia kapłańskie przyjął 16 marca 1985 roku.

Z racji przeznaczenia do Japonii o. Kisala po święceniach przez dwa lata uczył się języka japońskiego poczym został skierowany do pracy jako wikariusz w parafii Kichijoji w Tokyo. Następnie studiował socjologię religii na Uniwersytecie Tokijskim (1988-1994). W 1994 roku odbył 6-miesięczny kurs języka niemieckiego w Monachium.

Od roku 1995 był wykładowcą w Uniwersytecie Nanzan (katedra religii i kultury) a od 1999 roku był odpowiedzialny za formację w Seminarium Słowa Bożego w Nagoyi. W 1999 roku został wybrany na urząd wiceprowincjała Prowincji Japońskiej. Od 2004 roku pełnił urząd prowincjała.

Br. Alfonso Berger

r. Alfonso urodził się 23 października 1961 roku w Capioví (Misiones), Argentyna. Jego rodzicami byli Emilio Berger i Romilda Hartmann. Ma czterech braci i siostrę.

Alfonso ukończył edukację w rodzinnym Capioví i w 1983 roku wstąpił do werbistów w Córdobie. Rozpoczął nowicjat w następnym roku i złożył pierwsze śluby w 1985 roku. Śluby wieczyste złożył w Miracatu (BRC) w 1992 roku.

W latach 1985-1987 Alfonso kształcił się na profesora nauk o religii w Buenos Aires, Argentyna a następnie specjalizował się w zakresie apostolatu biblijnego. Krótko pracował w Brazylii (apostolat biblijny) i był także socjuszem mistrza nowicjatu. W 1995 roku uczył się języka francuskiego w Paryżu, potrzebnego do rozpoczęcia pracy misyjnej w Togo-Benin. Od 1996 roku był zaangażowany w formacji świeckich i zakonników, oprócz tego, że był formatorem w postulacie SVD. Pełnił również urząd admonitora regionalnego i był dyrektorem Instytutu św. Pawła formującego świeckich w archidiecezji Lome. W czasie Kapituły Generalnej w 2000 roku został wybrany do Rady Generalnej a obecnie wybrano go na kolejną kadencję.

O. Estanislau Chindecasse

. Chindecasse urodził się w Huambo, w centralnej części Angoli w dniu 18 sierpnia 1958 roku. Jego rodzicami byli Estanislau Sakapo i Celina Nafela. Jest najstarszym z szóstki rodzeństwa (trzej synowie i trzy córki). Wykształcenie podstawowe i wyższe zdobył w Huambo. Filozofię i teologię studiował w Międzydiecezjalnym Wyższym Seminarium Angoli, ale w 1980 roku wstąpił do werbistów. W latach 1981-1982 odbył swój nowicjat i złożył pierwsze śluby 1982 roku w Dueñas, Hiszpania. Cztery lata później w Portugalii złożył śluby wieczyste.

Estanislau dokończył studia teologiczne w Lizbonie. 22 listopada 1987 roku został wyświęcony w swoim rodzinnym mieście. Po święceniach pracował przez trzy lata w Demokratycznej Republice Konga (wówczas zwanej Zairem), by następnie rozpocząć nauczanie w domu formacyjnym w Angoli. W 1994 roku przybył do Rzymu, aby podjąć studia doktoranckie z filozofii. W 1999 roku, mimo że był jeszcze studentem, został mianowany członkiem Rady Generalnej, aby uzupełnić miejsce po bpie Vincencie Boi-Nai (bp Boi-Naisam był z kolei zastępcą dla o. Gaspara Mudiso – Jan Paweł II obu mianował biskupami).

W czasie Kapituły Generalnej w 2000 roku Estanislau został zatwierdzony na stanowisko Radcy Generalnego. Obecna Kapituła po raz kolejny wybrała go do Rady Generalnej.

O. Gregory Pinto

. Gregory Pinto urodził się 31 grudnia 1948 roku w Mangalore, Indie (gdyby matka zaczekała z jego narodzinami byłby dzisiaj o rok młodszy). Jest najmłodszym spośród czwórki dzieci Xawiera i Marii. Oboje rodzice już nie żyją. Ma siostrę i dwóch braci.

Gregory do szkoły podstawowej i średniej uczęszczał w Mangalore. W 1967 roku wstąpił do werbistów. W 1971 roku ukończył nowicjat i złożył pierwsze śluby zakonne. Filozofię i teologię studiował w Pune, Indie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1978 roku.

O. Pinto posiada tytuł magistra z socjologii i doktorat z poradnictwa. Jest doświadczonym formatorem i administratorem. Działalność misyjną rozpoczął jako powołaniowiec w Mangalore a następnie był rektorem w Mysore (filozofia) i w Pune (teologia). Po powrocie z Filipin ze studiów doktoranckich został dyrektorem Centrum Duchowości i Poradnictwa w Mumbai. W latach 1987-1993 był członkiem Rady Prowincjalnej (INS). Z kolei w latach 1996-2002 pełnił urząd koordynatora strefy ASPAC ds. formacji. W roku 2002 został wybrany na prowincjała INM, a podczas obecnej Kapituły Generalnej wybrano go na stanowisko Radcy Generalnego.

O. Arlindo Pereira Dias

. Arlindo Pereira Dias urodził się 16 stycznia 1961 roku w Cipotânea. Był drugim z czwórki dzieci Corsino Dias Lopes i Belmira Guimarães Dias. Jego ojciec zmarł w 1997 roku a ostatnio do Pana odeszła jego matka, licząc sobie 73 lata. Ma starszego brata i jednego z syndromem Downa. Najmłodszy z nich zmarł w wieku 23 lat.

Po skończeniu szkoły podstawowej wstąpił do niższego seminarium werbistów w Barbacena w 1972 roku. Nowicjat odbył w Miracatú, São Paulo w 1983 roku a w styczniu 1984 roku złożył pierwsze śluby zakonne w Pedro de Toledo. W latach 1984-1985 odbył regency w werbistowskim seminarium w Ponta Grossa. Arlindo filozofię studiował w Rio de Janeiro – Belo Horizonte a teologię w Instytucie Teologicznym Świętego Pawła w São Paulo. Śluby wieczyste złożył w marcu 1988 roku i tego samego roku 3 grudnia został wyświęcony na kapłana.

W latach 1989 – 1996 był sekretarzem misyjnym prowincji BRC. Następnie był prefektem studentów teologii w São Paulo. W latach 1999 – 2006 pracował z dziećmi ulicy (JUPIC). W latach 1999 – 2001 studiował środki społecznej komunikacji na Uniwersytecie Metodystów w São Paulo. W 2001 roku został wybrany na urząd prowincjała i ponownie w 2004 roku. Radcą Generalnym został wybrany podczas Kapituły Generalnej 2006 roku.

W służbie Słowa Bożego,
O. Sebastian Mattappallil, SVD