Divine Word Missionaries

Breaking News


Info & News

from the Generalate

from the Provinces


Back to

GC XVI Index

Members' Area

Site Map

Home


General Chapter XVI-2006
EVENTS

O. Antonio M. Pernia ponownie wybrany
Przełożonym Generalnym SVD

W dniu dzisiejszym (piątek, 23 czerwca 2006 r.) Przełożonym Generalnym Zgromadzenia Słowa Bożego na drugą 6-letnią kadencję został wybrany o. Antonio M. Pernia.

O. Pernia urodził się 2 stycznia 1949 r. w mieście Tagbilaran, Bohol – Filipiny. Jest ósmym z dziewięciorga dzieci doktora Juana C. Pernia i Petry del Mar. Wykształcenie podstawowe zdobył w Szkole Ducha Świętego prowadzonej przez siostry SSpS w Tagbilaran. W 1961 r. wstąpił do niższego seminarium SVD w Cebu, by ostatecznie trafić do Misyjnego Seminarium Chrystusa Króla w Quezon, Manila.

W 1967 r. wstąpił do nowicjatu przy Seminarium Słowa Bożego w Tagaytay a dwa lata później złożył pierwsze śluby zakonne. W 1971 r. zdobył stopień magistra z filozofii, śluby wieczyste złożył w 1975 r. a święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 5 września 1975 r.

Po święceniach uczył filozofii w Seminarium Słowa Bożego w Tagaytay. W 1978 r. został wysłany do Rzymu na dalsze studia uwieńczone w 1980 r. licencjatem z teologii fundamentalnej na Uniwersytecie Gregoriańskim. Następnie został skierowany do Regionalnego Wyższego Seminarium w Davao, gdzie pełnił funkcje dyrektora studiów, wicerektora i rektora (1984-85).

W 1985 r. powrócił do Rzymu i dwa lata później obronił doktorat z teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim. Temat jego pracy dotyczył zagadnienia Królestwa Bożego w teologii wyzwolenia G. Gutierreza, L. Boffa i J.L. Segundo. Po powrocie na Filipiny po skończonych studiach uczył przez rok w Seminarium Słowa Bożego w Tagaytay (1988-89), by później ponownie objąć stanowisko rektora w Regionalnym Wyższym Seminarium w Davao (1989-93).

O. Pernia w latach 1982-85 był członkiem Rady Prowincjalnej Południowej Prowincji Filipin (PHS) a w latach 1990-93 pełnił urząd wiceprowincjała. Był delegatem prowincji na XII Kapitułę Generalną (1982), był członkiem komisji przygotowującej XIII Kapitułę Generalną (1988) i w lutym 1992 r. został wybrany koordynatorem Strefy Azja-Pacyfik (ASPAC). W styczniu 1993 r. został wybrany Przełożonym Prowincjalnym PHS. Podczas Kapituły Generalnej w 1994 r. został wybrany na stanowisko Wiceprzełożonego Generalnego SVD.

W czasie XV Kapituły Generalnej (2000 r.) został wybrany X Przełożonym Generalnym Zgromadzenia na 6-letnia kadencję a obecna XVI Kapituła Generalna wybrała go ponownie na kolejną 6-letnią kadencję.


O. Konrad Keler ponownie wybrany
Wiceprzełożonym Generalnym

O. Keler urodził się 4 listopada 1948 r. w Syryni (Polska) jako młodszy z dwóch synów Karola i Wiktorii.

Do szkoły podstawowej chodził w rodzinnej miejscowości Syrynia, a szkołę średnią ukończył w Wodzisławiu Śląskim. W 1966 r. wstąpił do SVD, nowicjat, studia filozoficzne i teologiczne odbył seminarium w Pieniężnie. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1968 r. a śluby wieczyste 8 września 1972 r. Święcenie kapłański przyjął w Syryni 6 maja 1973 r.

W latach 1973 – 78 studiował w Rzymie teologię dogmatyczną, co uwieńczył doktoratem na temat: “Il Valore della Soterologia e Cristologia Atea di Milan Machovec” (Znaczenie ateistycznej soteriologii i chrystologii Milana Mechoveca). Następnie powrócił do Polski, gdzie wykładał teologię i pracował w administracji. W latach 1979 – 81 był wicerektorem w naszym seminarium w Pieniężnie. W latach 1981 – 86 sprawował urząd wiceprowincjała, a następnie do 1992 r. – prowincjała Polskiej Prowincji SVD. Następnie odbył rok szabatowy, przebywając na Filipinach w Athenaeum de Manila.

O. Keler był członkiem głównego komitetu przygotowującego Synod Narodowy Kościoła w Polsce. W latach 1992-94 był członkiem Komisji Misyjnej przy Episkopacie Polski. Przez trzy lata należał do Konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych w Polsce.

Podczas XIV Kapituły Generalnej w 1994 r. został wybrany na członka Rady Generalnej. W czasie Kapituły Generalnej w 2000 r. został ponownie wybrany do Rady Generalnej, ale tym razem jako wicegenerał. Podczas obecnej Kapituły Generalnej wybrano na urząd wicegenerała na kolejną sześcioletnią kadencję.


Radcy Generalni SVD
(2006-2012)

O. Robert Kisala (Admonitor Generalny)

O. Robert urodził się 12 marca 1957 roku w Chicago, Illinois, w rodzinie Johna Kisala i Mary Conroy. Miał dwóch braci – Johna i nieżyjącego już Thomasa.

Po skończeniu szkoły podstawowej St. Francis w Chicago, Robert rozpoczął naukę w Seminarium Słowa Bożego w East Troy w roku 1971. W 1980 roku wstąpił do nowicjatu w Bay St. Louis i rok później złożył pierwsze śluby zakonne. Śluby wieczyste złożył w 1984 roku. Filozofię studiował w Epworth a teologię w Chicago. Święcenia kapłańskie przyjął 16 marca 1985 roku.

Z racji przeznaczenia do Japonii o. Kisala po święceniach przez dwa lata uczył się języka japońskiego poczym został skierowany do pracy jako wikariusz w parafii Kichijoji w Tokyo. Następnie studiował socjologię religii na Uniwersytecie Tokijskim (1988-1994). W 1994 roku odbył 6-miesięczny kurs języka niemieckiego w Monachium.

Od roku 1995 był wykładowcą w Uniwersytecie Nanzan (katedra religii i kultury) a od 1999 roku był odpowiedzialny za formację w Seminarium Słowa Bożego w Nagoyi. W 1999 roku został wybrany na urząd wiceprowincjała Prowincji Japońskiej. Od 2004 roku pełnił urząd prowincjała.

Br. Alfonso Berger

Br. Alfonso urodził się 23 października 1961 roku w Capioví (Misiones), Argentyna. Jego rodzicami byli Emilio Berger i Romilda Hartmann. Ma czterech braci i siostrę.

Alfonso ukończył edukację w rodzinnym Capioví i w 1983 roku wstąpił do werbistów w Córdobie. Rozpoczął nowicjat w następnym roku i złożył pierwsze śluby w 1985 roku. Śluby wieczyste złożył w Miracatu (BRC) w 1992 roku.

W latach 1985-1987 Alfonso kształcił się na profesora nauk o religii w Buenos Aires, Argentyna a następnie specjalizował się w zakresie apostolatu biblijnego. Krótko pracował w Brazylii (apostolat biblijny) i był także socjuszem mistrza nowicjatu. W 1995 roku uczył się języka francuskiego w Paryżu, potrzebnego do rozpoczęcia pracy misyjnej w Togo-Benin. Od 1996 roku był zaangażowany w formacji świeckich i zakonników, oprócz tego, że był formatorem w postulacie SVD. Pełnił również urząd admonitora regionalnego i był dyrektorem Instytutu św. Pawła formującego świeckich w archidiecezji Lome. W czasie Kapituły Generalnej w 2000 roku został wybrany do Rady Generalnej a obecnie wybrano go na kolejną kadencję.

O. Estanislau Chindecasse

O. Chindecasse urodził się w Huambo, w centralnej części Angoli w dniu 18 sierpnia 1958 roku. Jego rodzicami byli Estanislau Sakapo i Celina Nafela. Jest najstarszym z szóstki rodzeństwa (trzej synowie i trzy córki). Wykształcenie podstawowe i wyższe zdobył w Huambo. Filozofię i teologię studiował w Międzydiecezjalnym Wyższym Seminarium Angoli, ale w 1980 roku wstąpił do werbistów. W latach 1981-1982 odbył swój nowicjat i złożył pierwsze śluby 1982 roku w Dueñas, Hiszpania. Cztery lata później w Portugalii złożył śluby wieczyste.

Estanislau dokończył studia teologiczne w Lizbonie. 22 listopada 1987 roku został wyświęcony w swoim rodzinnym mieście. Po święceniach pracował przez trzy lata w Demokratycznej Republice Konga (wówczas zwanej Zairem), by następnie rozpocząć nauczanie w domu formacyjnym w Angoli. W 1994 roku przybył do Rzymu, aby podjąć studia doktoranckie z filozofii. W 1999 roku, mimo że był jeszcze studentem, został mianowany członkiem Rady Generalnej, aby uzupełnić miejsce po bpie Vincencie Boi-Nai (bp Boi-Naisam był z kolei zastępcą dla o. Gaspara Mudiso – Jan Paweł II obu mianował biskupami).

W czasie Kapituły Generalnej w 2000 roku Estanislau został zatwierdzony na stanowisko Radcy Generalnego. Obecna Kapituła po raz kolejny wybrała go do Rady Generalnej.

O. Gregory Pinto

O. Gregory Pinto urodził się 31 grudnia 1948 roku w Mangalore, Indie (gdyby matka zaczekała z jego narodzinami byłby dzisiaj o rok młodszy). Jest najmłodszym spośród czwórki dzieci Xawiera i Marii. Oboje rodzice już nie żyją. Ma siostrę i dwóch braci.

Gregory do szkoły podstawowej i średniej uczęszczał w Mangalore. W 1967 roku wstąpił do werbistów. W 1971 roku ukończył nowicjat i złożył pierwsze śluby zakonne. Filozofię i teologię studiował w Pune, Indie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1978 roku.

O. Pinto posiada tytuł magistra z socjologii i doktorat z poradnictwa. Jest doświadczonym formatorem i administratorem. Działalność misyjną rozpoczął jako powołaniowiec w Mangalore a następnie był rektorem w Mysore (filozofia) i w Pune (teologia). Po powrocie z Filipin ze studiów doktoranckich został dyrektorem Centrum Duchowości i Poradnictwa w Mumbai. W latach 1987-1993 był członkiem Rady Prowincjalnej (INS). Z kolei w latach 1996-2002 pełnił urząd koordynatora strefy ASPAC ds. formacji. W roku 2002 został wybrany na prowincjała INM, a podczas obecnej Kapituły Generalnej wybrano go na stanowisko Radcy Generalnego.

O. Arlindo Pereira Dias

O. Arlindo Pereira Dias urodził się 16 stycznia 1961 roku w Cipotânea. Był drugim z czwórki dzieci Corsino Dias Lopes i Belmira Guimarães Dias. Jego ojciec zmarł w 1997 roku a ostatnio do Pana odeszła jego matka, licząc sobie 73 lata. Ma starszego brata i jednego z syndromem Downa. Najmłodszy z nich zmarł w wieku 23 lat.

Po skończeniu szkoły podstawowej wstąpił do niższego seminarium werbistów w Barbacena w 1972 roku. Nowicjat odbył w Miracatú, São Paulo w 1983 roku a w styczniu 1984 roku złożył pierwsze śluby zakonne w Pedro de Toledo. W latach 1984-1985 odbył regency w werbistowskim seminarium w Ponta Grossa. Arlindo filozofię studiował w Rio de Janeiro – Belo Horizonte a teologię w Instytucie Teologicznym Świętego Pawła w São Paulo. Śluby wieczyste złożył w marcu 1988 roku i tego samego roku 3 grudnia został wyświęcony na kapłana.

W latach 1989 – 1996 był sekretarzem misyjnym prowincji BRC. Następnie był prefektem studentów teologii w São Paulo. W latach 1999 – 2006 pracował z dziećmi ulicy (JUPIC). W latach 1999 – 2001 studiował środki społecznej komunikacji na Uniwersytecie Metodystów w São Paulo. W 2001 roku został wybrany na urząd prowincjała i ponownie w 2004 roku. Radcą Generalnym został wybrany podczas Kapituły Generalnej 2006 roku.

W służbie Słowa Bożego,
O. Sebastian Mattappallil, SVD