Modlitwa w intencji XVII Kapituły Generalnej

Wszechmogący Ojcze, źródło życia i miłości,
Ty posłałeś swojego Syna, aby pojednać ludzkość z Sobą
i zjednoczyć w pokoju wszystkich ludzi
podzielonych murami obojętności i nienawiści,
arogancji i nietolerancji.
Przez przewodnie światło Ducha Świętego wezwałeś nas,
spośród różnych narodów i języków,
do udziału w Twojej powszechnej misji
zgromadzenia całej ludzkości w komunii Trójcy Świętej.

Wzmacniaj nas i naszych partnerów misyjnych
w oddaniu się głoszeniu wyzwania i pociechy Słowa Bożego
wszystkim ludziom,
a zwłaszcza ubogim i odrzuconym,
migrantom, szukającym schronienia,
i młodym, poszukującym sensu życia.

Maryjo, nasza Matko, wstawiaj się za nami,
abyśmy byli wiernymi i twórczymi uczniami Twojego Syna.

Święci Arnoldzie i Józefie,
nasi Błogosławieni Męczennicy
oraz Błogosławione Mario Heleno i Józefo,
wstawiajcie się za nasze Zgromadzenie,
aby XVII Kapituła Generalna
zrodziła w nas owoce
w postaci lepszego dzielenia się międzykulturowym życiem pośród nas
oraz budowania mostów
między kulturami i ludźmi naszych czasów.

Amen.