Kinh Cầu cho Tổng Tu Nghị XVII của Dòng Ngôi Lời

Lạy Cha toàn năng, là nguồn mạch của sự sống và yêu thương.
Cha đã sai Con Cha đến hòa giải nhân loại với Cha,
và kết hợp trong bình an tất cả những ai bị chia rẽ
bởi những bức tường mê muội, hận thù, kiêu căng và thiếu khoan dung.

Cha đã kêu gọi chúng con, dưới ánh sáng hướng dẫn của Chúa Thánh Linh,
từ giữa muôn dân muôn nước với các ngôn ngữ khác biệt,
đến chia sẻ sứ vụ hoàn vũ của Cha,
là qui tụ nhân loại vào trong một sự hiệp thông của Chúa Ba Ngôi.

Xin Cha nuôi dưỡng chúng con và những cộng tác viên truyền giáo,
trong dấn thân loan báo sự thử thách và an ủi của Ngôi Lời cho tất cả
đặc biệt người nghèo và người bị ruồng bỏ,
người tỵ nạn và di dân,
và cho người trẻ đang tìm lẽ sống.

Lạy Mẹ Maria,
xin Mẹ cầu thay nguyện giúp chúng con,
để chúng con luôn là những môn đệ trung thành và sáng tạo của Con Mẹ.

Chúng con xin cha thánh Arnold Janssen và cha thánh Giuse Freinademetz,
cùng với các Chân Phước Tử Đạo trong Dòng chúng con,
và các Chân Phước Maria Helena và Josepha,
cầu bầu cho Hội Dòng chúng con để Tổng Tu Nghị thứ 17 này được kết quả
trong sự chia sẻ đời sống liên văn hóa tốt hơn giữa chúng con,
và để xây dựng nhịp cầu liên văn hóa giữa các dân tộc thời đại chúng con.
Amen.

Dùng trong cộng đoàn Nhà Chính, thay thánh ca kết lễ ngày thường và kết giờ Chầu Thánh Thể ngày Chúa nhật, cho đến khi Tổng Tu Nghị kết thúc tại Rôma (22/07/2012).