Modlitwa w intencji XVIII Kapituły Generalnej SVD

Święty Trójjedyny Boże,
Ojcze, Synu i Duchu Święty,
dziękujemy Ci za dar Zgromadzenia Słowa Bożego
i za nasze zakonno-misyjne powołanie.
Wielbimy Cię za Najświętsze Serce
Twojego Syna Jezusa,
źródło miłosierdzia i łaski.

Teraz, kiedy, jako Misjonarze Słowa Bożego
przygotowujemy się do Osiemnastej Kapituły Generalnej,
rozpal w naszych sercach płomień Twojej miłości.
Pomóż nam odnowić nasze zawierzenie,
byśmy zawsze byli zakorzenieni w Twoim Słowie
jako źródle i fundamencie
naszego życia, powołania i misji.

Niech Twoja nieogarniona miłość przynagla nas,
byśmy stawali się misjonarzami-uczniami
głoszącymi Twoje Królestwo pokoju i pojednania
na każdym miejscu, wśród wszystkich ludzi
i w każdej kulturze.
Obyśmy wszystko, co czynimy
razem z naszymi misyjnymi współpracownikami,
czynili z taką czystą miłością,
jaką Ty nas ukochałeś.

Maryjo, Matko Bożego Słowa, wstawiaj się za nami,
byśmy mogli Cię naśladować
i pogłębić nasze oddanie się Twojemu Synowi.

Przez wstawiennictwo Świętych Arnolda i Józefa,
oraz wszystkich naszych Męczenników, błagamy:
oby Serce Jezusa żyło w naszych sercach
i w sercach wszystkich ludzi!
Amen.