Modlitwa w intencji XVIII Kapituły Generalnej SVD

Święty Trójjedyny Boże,
Ojcze, Synu i Duchu Święty,
dziękujemy Ci za dar Zgromadzenia Słowa Bożego
i za nasze zakonno-misyjne powołanie.
Wielbimy Cię za Najświętsze Serce
Twojego Syna Jezusa,
źródło miłosierdzia i łaski.

Teraz, kiedy, jako Misjonarze Słowa Bożego
przygotowujemy się do Osiemnastej Kapituły Generalnej,
rozpal w naszych sercach płomień Twojej miłości.
Pomóż nam odnowić nasze zawierzenie,
byśmy zawsze byli zakorzenieni w Twoim Słowie
jako źródle i fundamencie
naszego życia, powołania i misji.

Niech Twoja nieogarniona miłość przynagla nas,
byśmy stawali się misjonarzami-uczniami
głoszącymi Twoje Królestwo pokoju i pojednania
na każdym miejscu, wśród wszystkich ludzi
i w każdej kulturze.
Obyśmy wszystko, co czynimy
razem z naszymi misyjnymi współpracownikami,
czynili z taką czystą miłością,
jaką Ty nas ukochałeś.

Maryjo, Matko Bożego Słowa, wstawiaj się za nami,
byśmy mogli Cię naśladować
i pogłębić nasze oddanie się Twojemu Synowi.

Przez wstawiennictwo Świętych Arnolda i Józefa,
oraz wszystkich naszych Męczenników, błagamy:
oby Serce Jezusa żyło w naszych sercach
i w sercach wszystkich ludzi!
Amen.

Modlitwa uczniów-misjonarzy

Święty, Trójjedyny Boże,
Ty wezwałeś nas, byśmy żyli zakorzenieni w Twoim Słowie
i oddani Twojej misji.

Jesteśmy naśladowcami Twojego Bożego Słowa,
źródła świętości i odnowy;
nazwa naszego Zgromadzenia jest naszą misją.

Miłość Chrystusa przynagla nas i zanurza w pełnej miłości służbie;
przez spotkanie i dialog odżywamy w powołaniu,
bądź z nami w dzieleniu się tym darem z ufnością i pasją.

Panie, Twój głos jest dla nas wyzwaniem;
jęk ziemi rani nasze serca,
życie ludzi otula nas i rozpłomienia nasze serca.
Jesteśmy Twoi, przemieniający uczniowie-misjonarze;
zakorzeń nas w Twoim Słowie i poślij nas do świata
jako apostołów komunii.

Życiodajny Duchu, przez Twoją stwórczą moc
kształtujesz nas na wzór Serca Jezusa;
spraw, by Twój wybór stał się naszym,
czyniąc ostatnich pierwszymi.

Maryjo, Dziewico milcząca i Matko Słowa Bożego,
spraw, byśmy byli uważnymi słuchaczami
w rozeznawaniu i w trosce o życie.
Natchnij nas, byśmy w jedności z naszymi współpracownikami w misji
mogli być autentycznymi świadkami Ewangelii radości.

Święci Arnoldzie i Józefie, błogosławione Mario Heleno i Józefo,
błogosławieni współbracia męczennicy,
otwórzcie nasze serca na wszystkich ludzi,
byśmy przyjmując ich kultury, z ich radościami i smutkami,
pozostali uważnymi i otwartymi na znaki Królestwa.
Amen.