Kinh cầu cho Tổng Tu Nghị thứ 18

<< Xem bản phổ nhạc >>

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi,
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Chúng con cảm tạ Chúa vì muôn hồng ân mà Ngài đã ban cho Hội Dòng
và Ơn Gọi Tu Sĩ truyền giáo của mỗi người chúng con.
Chúng con ngợi khen Chúa vì đã ban cho chúng con Thánh Tâm Chúa Giêsu
là suối nguồn ân sủng và lòng thương xót.

Trong khi chúng con đang chuẩn bị cho Tổng Tu Nghị Thứ Mười Tám,
xin thắp lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa,
và giúp chúng con canh tân sự dấn thân,
để luôn bén rễ sâu trong Lời Chúa
là nguồn mạch và nền tảng cho đời sống,
ơn gọi và sứ vụ của chúng con.

Xin cho tình yêu vô biên của Ngài
thúc đẩy chúng con trở thành những môn đệ truyền giáo
biết công bố vương quốc bình an và hòa giải ở mọi nơi,
giữa muôn người và cho tất cả các nền văn hóa.

Xin cho mọi việc chúng con làm,
cùng với những cộng tác viên truyền giáo,
được thực hiện trong tình yêu chân thật
như Chúa đã yêu thương chúng con.

Lạy Đức Maria, Mẹ Ngôi Lời, xin cầu bầu cho chúng con,
để chúng con có thể bước theo chân Mẹ, dấn thân hơn cho Ngôi Lời.
Nhờ lời cầu thay nguyện giúp của các Thánh Arnold và Giuse,
các Chân Phước Maria Helena và Giôsepha,
cùng các Chân Phước Tử Đạo của Hội Dòng,
chúng con cầu xin Thánh Tâm Chúa Giêsu
ngự trị trong tâm hồn chúng con và tất cả mọi người.
Amen.