Divine Word Missionaries

Breaking News


Info & News

from the Generalate

from the Provinces


Back to

Info&News

Members' Area

Site Map

Home


See Also:
Installation and Silver Jubilee - Invitation
Chicago Province of largest missionary order names new provincial
A long night's journey into day - The story of Father Quang Duc Dinh SVD

From: Quang Duc Dinh
Date: Yesterday, 11:23 PM

Installation and Silver Jubilee

Anh em quí mến,

Xin gửi lời CHÚC MỪNG PHỤC SINH đến tất cả anh em gần xa. Cầu mong mọi người tràn đầy ân sủng Chúa Ki tô Phục Sinh.

Và xin gửi đến từng anh em thiêp mời nhân dịp Nhận Chức Bề Trên Giám Tỉnh (Installation as Provincial Superior). Mình thành thật cảm thấy rất khiêm nhường (và lo âu) khi nhận bài sai mới này. Qua sự ủng hộ, tin tưởng và cầu nguyện, tất cả anh em đã giúp một tay làm nên trang sử này. Vì vậy đây là niềm hãnh diện của tất cả chúng ta. Mình luôn lúc nào cũng tri ân tất cả sự nâng đỡ, tình cảm và hướng dẫn trong suốt bao năm qua, nhất là của những bậc đàn anh.

Rất mong được cùng anh em hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn lên Thiên Chúa vào Thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 lúc 4 giờ chiều tại Nguyện Đường Thánh Linh, Techny Towers, và có tiệc mừng sau đó. Anh em nào cần chỗ ở xin cho biết. Rất mong được đón tiếp anh em nhé.

God bless,

Quang

Please see attachment


 Generalate Names New USC Provincial

Fr. Quang SVDDear Confreres,

This morning I received word from the Superior General of the appointment of our new provincial:

With the consent of my council, I have appointed Fr. Quang Duc Dinh Provincial Superior of the USC Province for the 2017 – 2020 triennium.”

I called Fr. Quang with the news, and his first reaction was to ask for prayers. That reminded me of my own experience of six years ago. Today I am in Bordentown with the community, and Fr. Ray Lennon said his reaction upon being named provincial back in 1985 was “somewhat” like that of Quang: He said: “Lord, help me!”

Please, let us all extend congratulations to Quang and offer him the promise of our prayers and support as he takes on this new ministry of province leadership. In so doing, we may wish to echo the words of the Superior General:

“In the hope that you will carry out the office that has been conferred on you with the zeal, prudence, firmness and gentleness, we earnestly beseech the Divine Word that, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, he may guide you in your undertakings and help you to promote the work of the mission to the glory of the Most Holy Trinity.”

Although his term of office and the new triennium will not begin until June 1, 2017, the Provincial Council, current province administrators and I will work closely with Quang to ensure a smooth transition.

The election process continues for the next three months with the selection of the provincial council, local superiors and councils. Please participate actively in the discernment and balloting process, and continue to invoke the guidance of the Holy Spirit.

Thomas J. Ascheman SVD
USC Provincial - Chicago Province - 2017-02-24 13:29


Tân Giám Tỉnh -- USC 2017-2020

Cha Tỉnh dòng mới của Chicago -- Chúc mừng Anh Quang đã được bề trên tổng quyền đặt để vào chức vụ mới. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh và hướng dẫn anh trong nhiệm vụ mới.
Nhân Trần, SVD - Fri 2/24/2017 2:04 PM


Congratulations to the Provincial Elect, Đinh Đức Quang -- Xin chúc mừng Cha Giám Tỉnh Chicago tân cử, Đinh Đức Quang!!!

Anh em Ngôi Lời Việt Nam hân hoan khi nghe tin Cha Tổng Quyền và Hội Đồng của ngài đã chọn Cha Đinh Đức Quang lên chức Giám Tỉnh Chicago nhiệm kỳ 2017-2020.

 Đây là người Việt Nam đầu tiên được chọn vào chức vụ quan trọng này. Có thể nói Tỉnh Dòng Chicago là Tỉnh Dòng SVD lớn nhất trên thế giới về địa lý, cả nhân sự, lẫn tài chánh. Là danh dự cho anh em VN, nhưng đồng thời đây cũng là một trọng trách mà Chúa ủy thác cho Cha Đinh Đức Quang. Vì thế, xin anh em VN đó đây cầu nguyện cho Cha Đinh Đức Quang trong nhiệm vụ mới này.

Chúc mừng Giám Tỉnh Đức Quang
Chúa thương cất nhắc lên hàng chỉ huy
Noi gương khiêm hạ nhu mì
Phục vụ như Chúa, không gì oai riêng
Dẫu rằng vinh dự Rồng Tiên
Vẫn cần trợ giúp ơn thiêng cho ngài
Khôn ngoan sáng suốt nhân tài
Thuyền Dòng lướt sóng, chông gai đương thời
Rạng danh người Việt Ngôi Lời
Mai sau vinh phúc Nước Trời... A-men.

Lần nữa, xin chúc mừng Cha Giám Tỉnh tân cử Đinh Đức Quang!!!

Thân mến,
vtd,svd - Sat 2/25/2017 7:51 AM


Anh Đề mến
cảm ơn anh đã gửi email chúc mừng
qua những vần thơ đầy tình cảm.
Xin chúng ta cầu nguyện cho nhau
trong mọi hoàn cảnh mục vụ.
God bless

Quang Duc Dinh, SVD - Sat 2/25/2017 10:36 PM