Divine Word Missionaries

Peace and Justice Issues


Contents

Water for Life

El Agua para la Vida

Aqua per la Vita

Wasser als Lebensgut

L'eau pour la Vie

Air bagi Kehidupan

Ilma għall-Ħajja

Water voor het Leven

Woda dla Życia!

Água para Vida!

생명의물

生命之水

น้ำ เพื่อ ชีวิต

▪ Voda pre Život

 

Download booklets


Back to

Peace & Justice

Members' Area

Site Map

Home


Voda pre Život

 

Na obranu našej
„sestry vody“

 

 

ko Bohu zasvätené
osoby môžu vyjadriť
svoju úctu k veľkému
daru vody.

 

Pripravené pracovnou skupinou
ekologistou z hnutia „Spravodlivosť a Pokoj“
Rím, Taliansko – Jún 2003

 

„Buď pochválený, Pane môj, za našu Sestru Vodu, tak obyčajnú, vzácnu a čistú.“

Pieseň Stvorení,
Sv. František z Assisi.

 


Úvod:

Voda je nevyhnutná pre našu Zem a všetkých jej obyvateľov.

Generálne zhromaždenie Organizácie Spojených Národov vyhlásilo rok 2003 za medzinárodný rok čerstvej vody, aby pritiahlo pozornosť na akútny nedostatok vody po celom svete.

Ako sa prejavuje tento nedostatok vody vo svete? Mnohí by povedali, že je to iba v nedostatku a v rastúcom počte obyvateľstva. Iní by zasa povedali, že je to nesprávna distribúcia, mrhanie a nedostatok úcty k vode zo strany konzumnej spoločnosti. Niektorí by zase povedali, že problém leží v privatizácii vodných zdrojov kde 95% týchto akcií sú kontrolované verejnou správou. Každý človek má právo na vodu tak ako má právo na zdravotnú starostlivosť a vzdelanie. Prístup k týmto veciam nie je voľba výberu, ale základné ľudské právo.

Avšak toto právo musí byť ešte uznané medzinárodnou komunitou, hoci už boli dlhé rokovania medzi troma „Svetovými Fórami o Vode“ v rokoch 1996, 2000 a 2003. Medziiným tu bola aj konferencia o čerstvej vode v roku 2001 v Organizácii Spojených Národov. Nijaká zhoda sa nedosiahla ani na konferencii v Kyote v marci 2003. Dokonca ani na samite G8 v Eviane v júni 2003. Tu bola pripravená schéma plánu o vode siedmich kresťanských krajín z G8. Na konferencii v Kyote sa zúčastnil už aj Vatikán a podporoval právo každého na vodu. Výňatok z tohto listu bude uverejnený neskoršie v tejto knižočke.

Ľudia majú právo na vodu, hoci stúpajúce ceny im to ohrozujú. Preto prístup k týmto dobrám nemôže byť nechané v rukách trhovej ekonomiky. Voda nemôže byť braná ako všetko iné vo svete. Má osobitné postavenie. Katolícke učenie hovorí, že niektoré dobrá, ako prostredie a iné, nemôžu byť chránené iba trhovým spoločenstvom, pretože sa to vymyká logike obchodu. (por. Centesimus Annus, 40).

Táto brožúrka v schéme „vid, posudzuj a konaj“ má za úlohu poskytnúť niekoľko informácií o vode. Je to už druhé dielo pracovnej skupiny „Spravodlivosť a Pokoj“ na túto tému so sídlom v Ríme.

Naším cieľom je upozorniť rehoľné spoločnosti na túto skutočnosť. Prvá brožúrka bola venovaná problému klimatických zmien a prehrievaniu našej planéty. Už v tejto brožúrke bolo dosť informácií o vode, preto sa nechceme veľmi opakovať. Znaky časov nás vedú k tomu, aby sme sa na svet pozerali z nového pohľadu. Táto brožúrka má nám k tomu pomôcť.

Prečo by sme sa mali viac venovať sociálnym a ekologickým otázkam? Voda nie je len pre zvieratá a rastliny, ale hlavne pre človeka aby prežil na zemi. Ale nedostatok vody je všade vo svete. Vo vidieckych oblastiach zásoby vody upadajú, studne sú viac a viac znečistené. Trhová spoločnosť berie mnoho vody pre zavlažovanie, priemysel. Tým ale trpia slabší. Ak nebudeme niečo podnikať na riešenie problému, môže to mať následky na našu Zem.

Viď

Niekoľko informácií o vode....

Básnik Samuel Taylor Coleridge v diele „Báseň starých námorníkov“ píše: „Voda, Voda všade voda, ale ani kvapka na pitie“. Prečo potrebujeme vodu? Podľa niektorých odborných predpovedí v polovici tohto storočia asi zo 7 miliárd ľudí v 60 krajinách bude pociťovať nedostatok vody najmenej 2 miliardy ľudí v 48 krajinách.

Uvažuj nad týmito faktami:

 1. Skoro 98% vody na svete je slaná voda, nie dobrá na pitie. 1% pitnej vody je viazané v polárnom snehu a v ľadovcoch1. Príkladom to môžeme vyjadriť. Na sto litrov vody pripadá iba jedna lyžička pitnej vody.
 2. Spotreba vody stúpla asi 1O krát viac od roku 1900. Obyvateľstvo vzrastie v nasledujúcich rokoch o 45%. Spotreba vody sa očakáva vystúpiť o 10%.
 3. Posledné odhady ukazujú, že zohrievanie planéty zoberie asi 20% vodných zásob2
 4. Iné faktory, ktoré prispejú k nedostatku vody bude úbytok spodnej vody, nerovnaké rozdeľovanie a privatizácie rôzneho druhu.
 5. Podľa Spojených národov z roku 1988 správy rezortu pre ľudský rozvoj tri – pätiny zo 4,4 miliardy obyvateľov v rozvojových krajinách nemajú prístup k zdravotníctvu a skoro jedna tretina nemá prístup k pitnej vode.
 6. Podľa správy Generálneho zhromaždenia Organizácie Spojených Národov z roku 2000 v roku 2015 bude 1,2 miliardy ľudí bez pitnej vody. Podobne to bude aj v zdravotníctve.
 7. Voda sa vo svete používa takto: poľnohospodárstvo 70%, priemysel 22%, domáca spotreba 8%.3
 8. Skryté používanie vody. Priemer vody (v litroch) potrebnej na výrobu jedného kila: zemiakov (1000), kukurice (1400), ryže (3400), kura (4600), hovädziny (42500)4
 9. Viac ako polovica vody dvoch najväčších riek na svete bola znečistená a 25 milionov ľudí muselo opustiť domovy v roku 1988, pretože spodná voda sa znečistila. Mnoho ľudí muselo opustiť tieto miesta aj pre vojnové konflikty.5
 10. Organizácia pre poľnohospodárstvo a stravu vypočítala, že 100 turistov pužije rovnaké množstvo vody za 55 dní, ktoré by stačilo na prípravu ryže pre 100 dedinčanov na 15 rokov.6
 11. Na maláriu, choleru a iné choroby spojené s vodou zomiera ročne 5 milionov ľudí. To znamená, že každú minútu niekde vo svete zomiera 10 ľudí a to hlavne detí.7
 12. Porovnanie dennej spotreby vody. Gambia 4.5litrov. Mali 8.0 litrov. USA 500 a Anglicko 200. Odporúčaná denná spotreba je 50 litrov, ale človek dokáže žiť aj s 30 litrami.8
 13. Voda a Potraviny. Na svetový deň mieru v roku 20029 pápež Ján Pavol II povedal, že voda je základný faktor pre bezpečnosť potravín. Ak používame komputerový model10 predpovede, tak môžeme prísť k tomu, že v roku 2025 nedostatok vody spôsobí stratu 350 miliónov ton možnej potravy, čo je ročná produkcia kukurice v Spojených štátoch. Nedostatok vody teda zapríčiní aj pokles produkcie potravín.
 14. V rozvojových krajinách je potrebné asi 15 000 litrov vody za rok na čistenie ľudského odpadu.11

Voda vo fľašiach:

 1. Približne 25% vody vo fľašiach je určitým spôsobom znehodnotená pre mnohé mikrobové príčiny. A tiež pre chyby vo výrobe.12
 2. Spoločnosti vyrábajúce vodu vo fľašiach znečisťujú prostredie pri ťažbe a potom pri odpade, hlavne umelými fľašami.13
 3. Perrier spoločnosť, ktorá patrí Nestle je dvakrát väčšia ako najväčšia spoločnosť na výrobu vody vo fľašiach. Nestle vlastní asi 30 % výroby vody vo fľašiach. Danone kontroluje 15% trhu. Potom nasleduje Pepsi a Coca – Cola. V súčasnosti táto výroba predstavuje asi 22 miliárd dolárov.14

Súkromné spoločnosti a voda– veľký problém!
Voda a spoločenstvá.

Predpovede hovoria, že v roku 2025 dve tretiny ľudí nebude mať prístup k pitnej vode. A je paradoxné, že mnohé spoločenstvá aj v tomto vidia príležitosť pre ekonomický rast. Fortune Magazine z mája 2000 píše: „Voda bude v 21. Storočí to čo bol olej v 20. Storočí. Bude to vzácna tekutina, ktorá bude rozhodovať o bohatstve krajiny. Tak ako olej ani voda nemá náhradu!

Avšak pre mnohých voda nie je niečo čo sa musí kupovať a predávať. Voda bola považovaná vždy pre všetkých ako niečo prirodzené, a nielen pre človeka, ale aj pre zvieratá a tiež pre rastliny. Vždy bola verejnou záležitosťou. Pod vplyvom Svetovej obchodnej organizácie (WTO)15 a jej Generálnej sekcie obchodu a služieb (GATS)16 aj používanie vody bude pod vplyvom nových pravidiel. Pravidlá umožňujú spoločnostiam „predávať a kupovať“ práva o vode v krajine ich výberu. Uvažuj nad týmito príkladmi:

Aljašský vodný export uvažuje o premiestnení vody z Aljašky do Saudskej Arábie.

Švajčiarska spoločnosť Nestle, vlastník 68 závodov na výrobu vody vo fľašiach čerpá vodu z jazera v Michigan v Spojených štátoch v celkovej hodnote 1.8 milióna dolárov denne. Väčšina územia je potom veľmi poškodená.

V roku 1988 kanadská spoločnosť dostala povolenie na ťažbu 156 miliónov galónov vody každý deň z vrchného jazera a predávať ju do Ázie. Ale návrh bol našťastie zrušený pre rôzne politické a kultúrne nezrovnalosti.17

Prvá veľká vojna o vodu v tomto storočí sa uskutočnila v Bolívii, keď Svetová Banka odmietla poskytnúť 25 miliónovú pôžičku, pokiaľ tieto služby nebudú sprivatizované. Lenže keď tieto služby prebrala firma Bechtel z USA v meste Cochabamba, ceny vody sa zdvojnásobili. Ľudia vyšli do ulíc a začali štrajkovať a táto firma musela odísť. Firma sa začala súdiť s bolívijskou vládou o 25 miliónov.

Svetová Banka a Medzinárodný menový systém urobil v mnohých prípadoch pôžičky na privatizáciu služieb vody. Náhodný prehľad Medzinárodného menového systému nám ukazuje, že zo 40 krajín má 12 pôžičky na privatizáciu vody. Najviac to platí o afrických krajinách, veľmi chudobných, ktoré ak sprivatizujú tento sektor, ceny vody pôjdu hore. V Afrike zomiera ročne 5 miliónov ľudí pre akútny nedostatok vody.18

Nedávno holandský finančný denník priniesol správu o tom, že „Európska Únia robí nátlak na rozvojové krajiny, aby predali vodné zdroje európskym spoločnostiam.“ Tento článok poukazuje na prácu v zákulisí mnohých už predtým spomínaných organizácií. Nie je tajomstvom, že európske vodné spoločnosti ako Suez,19 Vivendi a Thames.

Voda majú záujem rozobrať verejný sektor pitnej vody v rozvojových krajinách.20 Medzinárodná obchodná spoločnosť vytvára legálne zmluvy aby sa všetky zdroje pomoci dostali do určenej krajiny. Naviac dbá o to, aby všetky kontrakty boli podpisované vládami krajín, ktoré majú dávať pozor na to aby všetky dohody priniesli úžitok domácemu obyvateľstvu. Ľudia však musia byť pozorný na každý liter vody prúdiaci zvonka.

Medzinárodné obchodné spoločenstvo a Medzinárodný menový fond, berie na seba mnohé sociálne a ekonomické záväzky vo vnútri jednotlivých krajín. Ale musia to byť znova ľudia a vláda aby rozhodli čo prispieva rozvoju ich krajiny a čo je dobré pre jednotlivé zložky obyvateľstva, pre mužov, ženy a deti. Nemôže tu vždy ísť iba o obchod.

Otázky pre práve skončenú časť „Viď“

 1. Čo ťa najviac zaujalo alebo rozrušilo v tejto prvej časti uvažovania o vode a prečo?
 2. Ktoré fakty z práve opísaných vecí sa vzťahujú na tvoju oblasť?
 3. Ktorý fakt ti dáva najväčšiu nádej do budúcnosti?
 4. Ako Vy vo Vašej komunite sa pozeráte na tento problém?
 5. Je správne ak vodné zdroje kontrolujú privátne spoločnosti?

Hodnoť

Voda vo svätom Písme 21

Počas prvých rokov izraelského národa sa Židom nepodarilo obsadiť pobrežie a more. Nebola to prímorská krajina. Báli sa hlbokej vody a veľkých vĺn mora. Ľudia žili prevažne v horách a záviseli od dažďovej vody a prameňov. Voda padala zhora v daždivom počasí. Z prameňov však prichádzala zo zeme. Nezáleží skadiaľ voda prichádza, ale všetky vody sa stretnú v mori. Voda sa nachádza, hore, na pevnine a tiež aj pod zemou. Z tohto pozorovania vlastne pochádza aj rozprávanie o stvorení. Na druhý deň, Boh oddelil vody v oblakoch od vôd na pevnine a vytvoril priestor. Na tretí deň, Boh oddelil vody na pevnine a pevnina sa objavila. Nakoniec Boh podriadil vodu aby slúžila človeku.

Trinásť storočí pred Kristom ľud bol nomádsky a závisel od vody z prameňov, ktoré našiel v púšti. Ježiš je Dobrý pastier, ktorý vedie svoje ovečky k prameňom živej vody. Žalm 23, Ján 10).

Ked bola monarchia v roku 587 pred Kristom zničená a s ňou padli aj znaky kultu ako chrám, svätá zem, obete, kňazstvo a Jeruzalem bol zničený mnohí hovorili: „Boh nás opustil, Boh zabudol na nás.“ Ale Jeremiáš im odpovedal: „Boh nezabudol, Boh nezrušil zmluvu s Vami!“ – „ako to vieš?“ pýtali sa ho. „Pretože dážď prichádza z neba a rieky pokračujú na svojej ceste do mora a zavlažujú zem....“ (Jer. 31, 35-37, 33, 19-26). Voda je dobrá na očisťovanie, pitie, zavlažovanie, prípravu jedla a iné veci. Bez vody je život nemožný.

Samaritánka brala vodu zo studne každý deň, aby uhasila svoj smäd. Po rozhovore s Kristom však objavila pramene živej vody, ktoré prúdia do večného života (Ján 4, 14). „Požehnaná osoba, ktorá našla potešenie v zákone Pánovom a medituje o zákonoch Pánových deň i noc. Tá osoba je ako strom zasadený pri vode, ktorý prináša ovocie v každý čas a jrho listy neusychajú.“ (Žalm 1)

State Svätého Písma: Niektoré časti, ktoré hovoria o vode a jej symbole.

 • Ján 7, 37-39, prísľub živej vody.
 • Ján 4, 7-14, voda života pre ženu Samaritánku.
 • Ezechiel 47, 1-12, vízia o vode, ktorá vyteká z chrámu a zavlažuje všetko.
 • Apokalypsa 7,17, baránok, ktorý vedie k živým vodám.
 • Genesis 2, 10-13, voda vytekajúca z raja, ktorá dáva vznik štyrom najväčším riekam sveta.
  Žalm 107, 23-30, Boh, ktorý utišuje všetky búrky na mori.

Teologické úvahy.22

Voda je základná zložka života a jej symboly sa dotýkajú všetkých vrstiev existencie. Staroveké mýty a moderná veda sa zhodujú v tom, že voda je kolískou života, pretože embryo sa udržuje v tekutine, ktorá dáva vzrast a vývoj. Voda je nevyhnutná pre človeka, rastliny a živočíchy. Tam kde je, je život a rast. Tam kde chýba je smrť a úpadok.

Voda osviežuje a obnovuje. Bazén obnovuje celé telo, ktoré je unavené a slabé. Fontána osviežuje ducha, ktorý je slabý a sklesnutý. Kúpeľ regeneruje celé telo. Preto ľudia volia miesta pri vode na dovolenky a prázdniny.

Voda má aj vlastnú cirkuláciu, ktorá je mimo našej kontroly. Dážď, ktorý padá na zem, nám pripomína, že stvorenie je dar, zverený človeku. Voda nepatrí nikomu, ale všetkým. Ak sa niekto snaží získať nadvládu nad vodou, základné práva človeka sú potláčané. Problém nespočíva v nedostatku, ale v distribúcii a vlastnení zdrojov.

Voda určuje aj etickú stránku človeka.23 Zidovsko-kresťanské náboženstvo vidí vo vode zdroj nového života. Môžeme to pozorovať v krstných obradoch.

Pri stvorení Duch Boží dýchol na vody, a voda sa tým stala zdrojom všetkého dobra. Vody potopy boli znakom krstu a predznačovali nový život, koniec hriechu a tiež nové stvorenie. Cez vody Červeného mora Boh vyviedol izraelský národ na slobodu. Cez vody Jordánu Boh priviedol svojich vyvolených do Kanaánu, aby tam žili v pokoji a láske. Cez vody krstu, Boží ľud vstupuje do novej krajiny, kde bude spravodlivosť a pokoj. Proroci predpovedali, že budúce očisťovanie vytvorí nové srdce a nového Ducha. Ján Krstiteľ hlásal krst na odpustenie hriechov a predpovedal novú éru človeka cez jeho rítus očisťovania.

Nakoniec Kristus zomrel na kríži a z jeho prebodnutého boku vyšla krv a voda.

Krst nie je len vstup k určitému spoločenstvu ľudí. Je to celoživotná služba pre bratov a sestry a ohlasovanie spravodlivosti nášho Boha tak ako to robil Ježiš Kristus. Veriaci sa tu rozhoduje pre život v Duchu, aby naznačoval život, ktorý má pre nás pripravený boh od večnosti.

Cirkevné dokumenty o ekológii:

 • Posolstvo Jána Pavla II k svetovému dňu mieru. (Január 1, 1990)
 • Katechizmus Katolíckej Cirkvi: 299-301, 307, 339-341, 344
 • Enciklika Populorum Progressio, 22, 23-24, 69
 • Enciklika Centesimus Annus, 37-38
 • Enciklika Laborem Exercens, 4
 • Mater et Magistra, 196, 199
 • Octogesima Adveniens, 21
 • Dogmatická konštitúcia, Lumen Gentium 36
 • Pastorálna konštitúcia, Gaudium et Spes 34
 • Synoda biskupov, Spravodlivosť vo svete, Kapitola 1, 2
 • Enciklika , Evangelium Vitae, 42
 • Apoštolská exhortácia, Vita Consecrata 90
 • Apoštolská exhortácia, Cirkev v Amerike 25
 • Apoštolská exhortácia, Cirkev v Ázii 41
 • Apoštolská exhortácia, Cirkev v Oceánii 31
 • „Voda, zdroj života a dar pre všetkých“. Biskupská synoda v Bolívii, 12 Februára 2003.

Výber textov Svätej Stolice na konferencii v Kyote.24

1. Prístup k čistej vode je základné ľudské právo:

Voda je spoločné dobro všetkých. Platí to zvlášť pre osoby žijúce vo veľkej biede a ku nim by mala smerovať najväčšia pomoc medzinárodných spoločností a národných vlád.

Človek musí byť vždy na prvom mieste, ešte skôr ako sa začnú akékoľvek úvahy.

V rozvojových krajinách je služba týkajúca sa vody v nedostatočnom stave. V týchto krajinách mnoho ľudí nemá prístup k pitnej a čistej vode. Situácia je vážna a nevyrieši sa sama, len za pomoci zahraničnej pomoci.

Zrušenie dlhov rozvojových krajín môže slúžiť na zlepšenie situácie s vodou v týchto krajinách.

2. Privatizácia a spoločné dobro. Je tu jedno nebezpečie, vidieť vodu ako jednu z komodít, ktorá sa môže predávať v trhovom spoločenstve.

Základné všeobecné určenie všetkých dobier na svete potvrdzuje, že ľudia a krajiny majú právo používať tieto dobrá pre svoje účely a nielen ony, ale aj budúce generácie.

Je veľmi ťažké nájsť rovnováhu medzi súkromným a verejným užívaním a mnoho omylov sa spravilo v tejto oblasti.

Musia sa posilniť miestne vlády a komunity, aby si samy kontrolovali prísun vody. Je to dobré ak sa vytvoria odborníci na všetkých miestach a všetkých úrovniach.

Súkromné organizácie musia spolupracovať s vládou, aby sa dosiahlo čo najlepšej dohody. Musí sa dávať pozor na to, aby chudobné a málo zarábajúce rodiny mali stály prístup k čistej a hlavne pitnej vode.

3. Integrita stvorenia. Kresťan je povolaný k tomu, aby chránil prostredie, nielen preto, že je to dobré pre človeka, ale hlavne preto, že sa tým chráni integrita celého stvorenia.

4. Princíp prevencie. Prevencia pred škodami je najlepšia metóda, ako ochrániť prostredie

5.Princíp ochrany. Znečistenie je neprijateľné. Musia sa pripraviť konkrétne skutky, ako chrániť prostredie, aj keď vedecká znalosť je niekedy nedostatočná.

6.Znečisťovateľ musí platiť. Tí ktorí, znečisťujú prostredie musia platiť kompenzácie obetiam, aby sa napravili spôsobené škody.

7. Spravodlivý hnev. Znalosť o znečisťovaní prostredia a vedomosť o tom, že niekto nemá prístup k pitnej vode, len preto, že je tam silný obchodný prvok, môže privodiť pocit hnevu aj u tých ktorí nasledujú Krista.

Otázky k časti „Hodnoť“

 1. Povedz pár slovami aký je názor Cirkvi na problematiku vody?
 2. Ako sa toto dá porovnať s etikou zásobovania a potreby
 3. Ktorý je posledný cirkevný dokument na ktorý si spomínaš ohľadom prostredia a vody?
 4. Vyjadrila sa Vaša Generálna kapitula o časti integrita stvorenia?

Konaj

Prečo by sa rehoľné osoby mali zaujímať o tieto problémy?

Voda má obdivuhodné účinky uzdravovať rany zeme. Ale v súčasnosti útok na vodu je taký veľký, že ohrozuje aj človeka samého. Náš ekologický systém je poškodený a miliónom ľudí bolo vzaté právo na vodu. My musíme brániť náš systém a zároveň aj našich bratov a sestry.

Veľmi dôležitý dokument Svätého Otca o prostredí a rozvoji s titulom, Mier s Bohom Stvoriteľom, Mier s celým stvorením (1.Januára 1990), poznamenáva, že „kresťania si zvlášť uvedomujú povinnosť voči prírode a stvoreniu ako súčasť ich viery“. (č. 15)25

Ekologická rovnováha je veľmi dôležitá a okolo nej sa môže vytvárať vzájomný dialóg, spolupráca a vzájomné porozumenie môže byť budované Ľudia všetkých vierovyznaní a kultúr sa musia snažiť o to, aby život na zemi bol neustále prinášaný do popredia. Ide o to , aby sa na všetkých úrovniach robilo niečo pre zachovanie vody a následne, aby sa tento vzácny dar dostával všetkým, hlavne tým chudobným. V tejto situácii si musíme uvedomiť, že voda je nebezpečenstve a preto treba vynaložiť všetky prostriedky aby sa zachovala aj pre budúce generácie.

Niektoré výzvy súčasnosti:

Prorocká dimenzia nášho rehoľného povolania nás vyzýva k tomu, aby sme žili skromne a mali úctu ku stvoreniu.

Mnohé rehoľné osoby sú priamo zainteresované do tohto problému o vode, pretože pracujú v oblastiach kde ľudia nemajú prístup k čerstvej vode.

My patríme k ľudom, ktorý vedia čítať „znaky časov“.

Máme možnosti ako hovoriť a dávať svetu najavo o probléme vody a iných nebezpečenstvách, ktoré ohrozujú život človeka.

Cez naše charizmy a našu spiritualitu máme prispievať k zmiereniu a nastoleniu harmónie medzi človekom a prírodou, ktorá bola narušená zásahom človeka.
Sme ľudia, ktorí sa snažia z etického princípu spoločného dobra a z etického princípu solidarity pomáhať tým, ktorí potrebujú našu pomoc.

Naša odpoveď bude záležať od toho na akom mieste sa nachádzame. Ak žijeme v materialistickej spoločnosti a krajine bude celkom iná od tých, ktorí žijú v krajine a spoločnosti, kde základné životné potreby sú negované a ľudia sa k nim len ťažko dostávajú.

Ochrana a zachovanie vody

Niekoľko vecí, ktoré môžeš robiť....

Meditovať.....

Vždy keď vidíš vodu, uvažuj o nej ako o veľkom Božom dare. Maj ju v úcte. Nie je to nejaká vec, alebo len nejaká komodita, ale je to „naša sestra.“ Ked budeš takto meditovať a pozerať na všetky veci, budeš vedený ku Stvoriteľovi cez stvorené veci. „Nech je zvelebený náš Pán za našu sestru Vodu, tak užitočnú, vzácnu a čistú.“ Voda je život – život pre chudobných a život pre svet.

Učiť sa.....

Buď zástancom a ochrancom „voda pre všetkých“ ako základné ľudské právo. Rozvíjaj kritický pohľad na tú skutočnosť, že rozhodovanie o vode sa berie z rúk národných vlád a dáva sa do rúk rôznych medzinárodných spoločností, ktoré vidia v tejto otázke predovšetkým dobrý obchod. Upozorňuj civilné spoločnosti, aby chránili zdroje pitnej vody. Uč sa od spoločností, ktoré úspešne rozriešili problém vody. Pozoruj ako súkromné spoločnosti predávajú pitnú vodu na trhu.

Zachovávaj.....

Rozmýšľaj o tom ako môžeš zachovať a podržať vodu v tvojom dome. Napr. oprav si vodovodné kohútiky aby netiekli. Nenechávaj tiecť dlho vodu z vodovodu. Nepoužívaj pitnú vodu na zavlažovanie. Oživuj staré tradície na zachovávanie vodných zdrojov. Snaž sa o to, aby sa pri riekach vysádzali stromy, ktoré by zabraňovali jej rozlievaniu sa. Napomáhaj tomu aby sa čoraz menej stavalo na úrodných miestach neďaleko vodných plôch, čo zapríčiňuje úpadok spodných vôd.

Bráň.....

Práva miestnych komunít, aby si mohli rozhodovať o vodných zdrojoch. Posudzuj veľmi kriticky komercializáciu všetkých služieb čo sa týka vody.

Politika na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni.26 Pozoruj ako sa narába a šetrí s vodou v tvojej krajine, okrese alebo meste. Informuj sa o tom ako sa prevádza manipulovnie s vodou v mieste tvojho bydliska, alebo v meste v ktorom bývaš. Zvlášť sleduj politiku vlády v tvojej krajine ohľadom rozdeľovania vody. Je dobré, keby si sa spojil tiež s odborníkmi v tejto oblasti. Aktívne sa zapájaj do práce na obranu vody pre všetky vrstvy obyvateľstva.

Politika v rozvojových krajinách: Ak môžeš sleduj medzinárodné organizácie, akú politiku prevádzajú s vodou v krajinách tretieho sveta a či sa dostáva voda medzi všetky vrstvy obyvateľstva.

Dávaj pozor aké hnojivá používajú poľnohospodárske organizácie a či neznečisťujú spodné vody, ktoré sú tak dôležité zásobárne vody pre ľudí.

Zmeň.....

Buď rozumný spotrebiteľ! Používaj len tie veci, ktoré sa dajú znovu použiť.

Osobné zameranie sa: Vyber si nejakú činnosť, ktorú môžeš urobiť ty, alebo niekto iný v tvojej komunite. Potom zhodnoť prevedenú činnosť.

Spoločenské zameranie sa: Snaž sa podporiť nejakú akciu na národnej alebo medzinárodnej úrovni, ktorá má za úlohu umožniť prístup k pitnej a úžitkovej vode, všetkým vrstvám obyvateľstva hlavne tým najbiednejším. Potom zhodnoť túto tvoju činnosť.

Snaž sa zmeniť tvoje denné návyky, ktoré by viedli k zníženiu spotreby vody. Menej používaj auto a viac bicykel. Nepoužívaj prostriedky, ktoré znečisťujú prostredie a spôsobujú kyslý dážď.

Ber sprchu a nikdy nie kúpeľ. Ak používaš sprchu len päť minút, tak môžeš za mesiac ušetriť až 1000 galónov vody. Keď si čistíš zuby, nenechaj tiecť vodu. Môžeš zachrániť štyri galony za minútu. Vždy keď používaš vodu, používaj ju v menšom množstve.

Používaj všetky zariadenia, ktoré znižujú spotrebu energie ako termostaty a chráň sa používať prostriedky, ktoré spôsobujú kyslý dážď.

Snaž sa podeliť so skúsenosťami s inými osobami.

Čo iné?

Otázky pre tretiu časť „Konaj“

 1. Opíš niektoré aktivity, ktoré sa konajú v tvojom okolí a sú zamerané na ochranu vodných zdrojov. Kto ich prevádza a prečo?
 2. Ako môžeš ty, alebo niekto z tvojej komunity prispieť k problému nedostatku vody?
 3. Pracuje niekto z tvojej kongregácie v krajine kde voda je v rukách súkromných spoločností? Snaž sa zistiť prečo je tomu tak? Pýtaj sa, aké akcie urobila medzinárodná komunita, aby sa situácia zmenila k lepšiemu?

Miesto na úvahu a modlitbu

Teraz ťa pozývame s priateľmi v komunite na malé zmyslenie sa a na modlitbu. Môžeš použiť schému, ktorá nasleduje práve teraz.

Do stredu môžeš postaviť nádobu s vodou.

Výzva k modlitbe: Boh Stvoriteľ, ktorého Duch sa vznášal nad vodami, ktorý si zhromaždil moria na svoje miesta a ktorý riadiš tok riek a ktorý zosiela dážď na zem vo vhodnom čase, aby prinášal život: my ťa prosíme o vzácny dar vody. Stvor v nás pocit vďačnosti a údivu za všetky tvoje dary, ktoré od Teba dostávame, aby sme ich vedeli prijímať s radosťou a vedeli sa s nimi podeliť so všetkými na väčšiu česť a slávu Tvojho mena.

Čítanie z Písma Žalm 65

Chvíľa ticha:

Vyznania:

 • Verím, že voda patrí pre všetkých.
 • Verím, že ju musíme zachovať pre všetky generácie.
 • Verím, že znečistená voda musí byť znovu obnovená.
 • Verím, že voda musí byť chránená v prírodných nádržiach.
 • Verím, že voda prináleží pod správu miestnych vlád.
 • Verím, že každý má právo na čistú a pitnú vodu.

Zdieľanie sa: Rozober niečo, čo ťa zaujalo v tejto brožúrke. Našiel si tam niečo nového? Znepokojilo ťa tam niečo?

Požehnanie vody: Pristúp k nádobe s vodou. Vlož do nej svoju ruku a urob znak kríža. Požehnaj ju.

Záverečná pieseň: Vyber si pesničku na zakončenie


Pramene a poznámky:

V rôznych jazykoch:

1. The World Water Development Report: Water for People, Water for Life (UN): Správa môže byť zoradená podľa poradia. Veľmi dobrý súhrn je na 36 stranách v siedmich jazykoch: http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/ex_summary/

2. International Year of Freshwater (Official Site): - anglicky, španielsky a francúzsky – Pre viac informácií čo sa odohráva v tvojej krajine klikni na časť „The Year around the world“. http://www.wateryear2003.org/ev.php?URL_ID=1456&URL_DO= DO_TOPIC&URL_SECTION=201

3. Water justice for all: global and local resistance to the control and commodification of water. 26 strán. Publikované Priateľmi zeme. Dostupné v angličtine, francúžštine, španieľčine a japonštine. http://www.foei.org/index.php

4. Document: Water a right for all – European Africa Faith and Justice Network. Anglicky a španielsky. http://www.Aefjn.org/english/issues/equitable%20trade.htm

5. Report by the International Commission on Dams: http://www. Damsreport.org/ celková správa v angličtine a španielčine a tiež http://www.damsreport.org/report/ dostupné v angličtine, nemčine, španielčine, francúzštine, portugalštine, hindi, poľštine, ruštine, čínštine a japonštine na http://www.ingt.org./report/overviews.htm

6. International Gender and Trade Network (IGTN): - španielsky a anglicky. http://www.igtn.org/EconoLit/Literacy.html

7. Unesco and Water: -anglicky, francúzsky a španielsky. http://www.unesco.org/water/index_es.shtml

8. Global Environmental Outlook 3. (GEO 3-) ukazuje pohľad na hlavné ciele rozvoja rírodného prostredia za posledné tri desaťročia. (anglicky, španielsky, francúzsky a rusky) Tiež sa tu nachádzajú správy ako ekonomické vplyvy zmenili prostredie. http://www.rolac.unep.mx/geo/geo3/ časť tejto správy je na http://www.grida.no/geo/geo3/english/265.htm (anglicky)

9. World Social Forum – Water: - anglicky, španielsky, portugalsky. http://agenciacartamaior.uol.com.br/agencia.asp?coluna=forum_agua

10. Swiss Coalition: -nemecky, francúzsky, taliansky a anglicky. http://www.swisscoalition.ch/deutsch/pagesnav/H.htm

11. World Water Rescue Foundation: -anglicky, arabsky, čínsky, francúzsky a ruský a tiež aj španielsky – http://www.wwrf.org.

Anglicky:

12. International Water Working Group: www.citizen.org/cmep/water

13. Save Water: http://www.sawewater.com.au/default.asp: zdroj odporúčaný spoločnosťou Planet Ark. (anglicky)

14. Greenhouse gas emissions from Dams: ak chceš čistú 24 stranovú fotokópiu v angličtine pozri na: http://www.irn.org./programs/greenhouse/index.asp?id=ptl.html

15. Water Barons: http://www.icij.org./dtaweb/water/default.aspx (súbor článkov o vode.) Analytici predpokladajú, že v budúcich 15 rokoch bude voda v rukách súkromných spoločností, ktoré sú ešte v súčasnosti vo verejnej správe.

16. 110 ciest ako zachrániť vodu – anglicky. http://www.wateruseitwisely.com/watersavingTips/100tips.html

17. Visioning a sustainable community – Anglicky- Správa o tom ako môžeš utvoriť víziu pre tvoju komunitu. http://www.wri.org/action/action/vision.html

18. Polaris Institute: www.polarisninstitute.org

19. Global water outlook: http://www.ifpri.org/media/water2025.htm – anglicky. Táto wébová stránka má program spojený s potravinou otázkou a má mnoho kníh priložených, alebo možných k objednaniu.

20. Water Observatory: http://www.waterobservatory.org/

V nemčine, portugalštine, španielčine, francúžštine, taliančine:

21. www.Netzwerk-afrika-deutschland.de

22. Tierra America: - portugalsky a anglicky – http://www.tierramerica.net/agua_2002/index.shtml

23. People´s World Water Forum (Florence):- taliansky. http://www.cipsi.it/contrattoacqua/forum-acqua/it/index.htm

24. Brazil Social Forum – Water – portugalsky. http://www.estadao.com.br/ext/ciencia/agua/

25. Water 2003 – taliansky, francúzsky a nemecky – http://www.wasser2003bildung.ch/

26. Ecologists in action: španielsky – http://www.ecologistasenaccion.org/accion/agua/home.htm

27. Eco Portal-španielsky- http://www.ecoportal.net/temas/agua.htm

28. Save Water and Energy (technical advice): španielsky- http://www.ahorraragua.com/

29. Ministry of the Environment (France): http://www.environnement.gouv.fr/dossiers/eau/default.htm

30. Evian Document: - anglicky a španielsky – http://www.g8.fr/evian/english/navigation/2003_g8_summit/ summit_documents/water_-_a_g8_action_plan.html

Osoby ktoré sa podieľali na vydaní tejto brožúrky:

DaCathy Arata SSND, Caroline Price RGS, Willy Ollivier CICM, Antonio Silvio Da Costa Junior O.CARM, Enrique Marroquín CMF, Jefferies Foale C.P., Dominick Pujia FMS, Tiziana Longhitano SFP, Francoise Weber FCJM, Karren Gosser SHCJ, Michael Heinz SVD, Gearoid Francisco O Conaire OFM, Marjorie Keenan RSHM, Vanya Walker-Leigh novicka TSSF (Anglické Panny), Mons. Liam Bergin, Carlos Mesters O.CARM, Josefína Arrieta FFM, Jacqueline Millet FMM, Joe Rozansky OFM, Dina Trevissan FMM, Dionysius Mintoff OFM, Rita Toutant MSOLA, Paul Gabriel Pak C.P., Buze Vuleta OFM, Hugo Poepping SVD, M. Andrzeja Godziek SSND, Larry Finn C.P., Michael Moran CP.


[1] UNEP, Globálny pohľad na prostredie.

[2] UN Správa o vodnom rozvoji.

[3] Rob Boden, Zásoby vody: Náš vplyv na planétu (Hodder Wayland  2002)

[4] Peter Glieck, Svetová voda 2000-2001 (Island Press 2000)

[5] Latin America Press, 7. Feb. 28, 2000

[6] Guardian Unlimited, Máj 12, 2001, článok Esther Addley.

[7] www.worldwater.org

[8] New Internationalist Magazine, Marec 2003.

[9] Posolstvo na svetový deň mieru 2001.

[10] Pozri svetové zásoby vody.

[11] New Internationalist Magazine, Marec 2003.

[12] Voda pre všetkých. Verejné informácie.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] Svetová obchodná organizácia (WTO)  dáva pravidlá pre svetovú ekonomiku a snaží sa všade nastoliť slobodný obchodný trh na celom svete bez rozdielu kultúry, tradícií a národných zvláštností. Ale dbá na ochranu prostredia.

[16] Generálna sekcia obchodu a služieb (GATS). Jedna z nie dobrých dôsledkov globalizácie je tlak na verejný sektor a privatizáciu ako je školstvo, zdravotníctvo. Veľké medzinárodné spoločnosti sa snažia vytvoriť pravidlá pre zahraničný obchod. O tomto sa práve rokuje aj v Ženeve a pripravujú sa nové pravidlá pre medzinárodný obchod.

[17] Defend the global  Commmons (Vol. 2 No.1 Jan 2003).

[18] Správa o vode vo svete z Polaris Institute.

[19] Suez: http://www.suez.com

[20] Dutch Financial Daily, „Het Financieele Dagblad“, 02/25/2003

[21] Fr. Carlos Mesters, O. Carm. /2003

[22] Mons. Liam Bergin, Rektor írskeho kolégia v Ríme.

[23] „Voda, základná zložka pre život“ pre tretie svetové zhromaždenie v Kyote. (Kyoto 16-23 Marca 2003)

[24] Ibid

[25] Z posolstva Jána Pavla II ku svetovému dňu Mieru z roku 1990 v šiestich jazykoch.

[26] AEFJN dokument o vode. porov. http://www.Aefjn.org/

[27] Svetové zhromaždenie Cirkví. Spoločné modlitby.Ja som Alfa a Omega, Začiatok a Koniec. Dám slobodne vodu každému zo studne života.