Divine Word Missionaries

Breaking News


Info & News

from the Generalate

from the Provinces

Back to

Info&News

Members' Area

Site Map

Home


Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam
31/03/2008


Thân thưa Anh Em Ngôi Lời Việt,

Hôm nay, 31 tháng 3 năm 2008 ngày ghi dấu Miền Dòng Ngôi Lời Việt Nam trở thành Tỉnh Dòng theo quyết định của Tổng Quyền.

Trong Thánh Lễ Tạ ơn sáng nay tại Nhà Chính Nha Trang do ĐGM Phó Giuse Võ Đức Minh chủ tế với sự đồng tế của cha Tổng quyền Antonio Pernia, Cha William Burt (Australia), cha John O'Mahony (Philippines) cùng với nhiều linh mục địa phận và anh em linh mục SVD đang phục vụ tại quê nhà, còn có cha Peter Sâm (Korea), khá đông giáo dân và bạn bè thân hữu. Cha Tổng quyền Pernia đã chính thức công bố Miền Dòng trở thành Tỉnh Dòng với tất cả nghĩa vụ và quyền lợi như bất cứ Tỉnh Dòng SVD nào trên thế giới.

Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, Miền Dòng đã tổ chức các giờ cầu nguyện, suy tôn Lời Chúa và lẽ dĩ nhiên là có văn nghệ và tiệc mừng xem ra cũng kha khá, thấy nhiều người vui hơn là lo sợ.

Như vậy là SVD tại Việt Nam từ nay đã bắt đầu chung lưng đấu cật với các Tỉnh Dòng khác để phục vụ trên cánh đồng truyền giáo, nhưng chắc là còn nhiều việc phải tiếp tục xây dựng và huấn luyện cũng như lo việc tài chánh. Xin anh em tiếp tục thêm lời cầu nguyện và hỗ trợ tinh thần và nếu biết cách nào hay chỗ nào giúp vật chất, xin giúp ý kiến thì thật là quí hóa.

Đôi dòng tâm sự báo tin, chia sẻ với anh em niềm vui cũng như một thách đố mới. Như là thêm một phút suy tư cho anh em, âu cũng vì là Tình Huynh Đệ SVD mà mình "dare to share" đấy thôi.

Nha Trang, Annunciation Day in Vietnam.
Ngày Lễ Truyền Tin tại Việt Nam năm nay.
31/03/2008

Joseph Trí, SVD