Divine Word Missionaries

Breaking News


Info & News

from the Generalate

from the Provinces


Back to

Info&News

Members' Area

Site Map

Home


From: Duc Quang Rev. Dinh
Sent: Thu 10/25/12 11:56 PM

Lời Cảm Tạ

Xem: Cáo Phó - Bà cố Đinh Viết Miễn

Anh em Ngôi Lời thân mến,

Sau khi bà cố qua đời, rất nhiều anh em đã gửi email và thật cảm động khi thấy một số anh em Ngôi Lời cố gắng thu xếp mục vụ bận rộn và đường xa để đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho bà cố và phân ưu với gia đình.

Thay mặt cho tang quyến chân thành cám ơn quí anh em rất nhiều đã dành tình cảm quí hóa và sự ưu ái cho gia đình, đặc biệt cho bà cố.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho anh em và gia quyến nhé.

God bless,

Quang

PS Xin anh em forward email Thank You này tới những anh em Ngôi Lời khác qua website nhé. Cám ơn nhiều.

---
Quang Duc Dinh, SVD
Rector
Divine Word Techny/Chicago
1901 Waukegan Road
P.O. Box 6000
Techny, IL 60082-6000
(626) 922-7221 Cell
(847) 412-1102 Office

Xem: Cáo Phó - Bà cố Đinh Viết Miễn